Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van By Cindy Fotografie.
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
1.3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door By Cindy Fotografie worden aangepast.

2. BOEKINGEN
2.1 Een reportage boeken kan via de site of per e-mail.
2.2 Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw en reiskosten binnen een straal van 25 km vanaf 3818JH Amersfoort. Buiten deze straal bedragen reiskosten €0,34 per gereden kilometer, heen en terug.
2.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. By Cindy Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
2.4 De fotoshoot is bevestigd wanneer de aanbetaling van 50% van het totaalbedrag is voldaan en er schriftelijk akkoord op de algemene voorwaarden is gegeven. Deze factuur alsmede de algemene voorwaarden ontvangt u bij de bevestigingsmail met alle informatie en gegevens.
2.5. Na de fotoshoot ontvangt u een factuur met het restbedrag samen met een preview. De rest van de foto’s wordt geleverd nadat het restbedrag is betaald.
2.6 Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

3. ANNULERING
3.1 Bij annulering van de fotoshoot langer dan 14 dagen voor de geplande shoot worden geen extra kosten in rekening gebracht en zal de aanbetaling, minus een onkostenvergoeding van 50 euro, worden teruggestort. Dit ter vergoeding van de werkzaamheden die By Cindy Fotografie heeft verricht.
3.2 Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande shoot zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht maar wordt de aanbetaling niet teruggestort. Dit ter vergoeding van de schade die By Cindy Fotografie heeft opgelopen.
3.3 In het geval dat By Cindy Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

4. VERPLAATSEN BIJ SLECHT WEER
4.1 Fotoshoots op een buitenlocatie
Bij fotoshoots op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist de fotograaf of de fotoshoot kan doorgaan aan de hand van de weersvoorspellingen.
4.2 Newborn of Gezins lifestyle fotografie
Omdat de fotograaf afhankelijk is van natuurlijk licht is het belangrijk dat het geen zeer bewolkte dag is wanneer de fotoshoot plaatsvindt. Zeker wanneer uw huis/slaapkamer niet beschikt over grote ramen en witte/lichte wanden, is de behoefte aan genoeg goed daglicht groot. Zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoshoot. In overleg met By Cindy Fotografe kiest u dan een nieuwe datum op korte termijn.
4.3 Wanneer u zelf beslist om ondanks regenvoorspellingen en advies van de fotograaf By Cindy Fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die By Cindy Fotografie heeft moeten maken.

5. CADEAUBON
5.1 U kunt een Cadeaubon afnemen van By Cindy Fotografie voor een eigen te bepalen bedrag.
5.2 De Cadeaubon dient vooraf betaald te worden en pas na ontvangst van de betaling zal de Cadeaubon (per post) verstuurd worden.
5.3 De Cadeaubon is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Dit is de datum waarop de Cadeaubon verzonden wordt. Een eventuele fotoshoot die met de Cadeaubon geboekt wordt, dient voor deze vervaldatum plaats te vinden.
5.4 De originele Cadeaubon dient bij de fotoshoot ingeleverd te worden bij de fotograaf.
5.5 Een Cadeaubon is niet restitueerbaar. Bij het vervallen van de bon ontvangt u geen geld terug. Bij besteding van een lager bedrag dan de waarde van de bon kunt u, op aanvraag, een nieuwe bon ontvangen voor het restbedrag. Deze behoudt echter de vervaldatum van de originele bon.

6. LEVERING
6.1 U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, By Cindy Fotografie is dan ook vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
6.2 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. By Cindy Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat By Cindy Fotografie deze selectie heeft gemaakt. By Cindy Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens By Cindy Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
6.3 U ontvangt binnen uiterlijk 20 werkdagen toegang tot een online gallery met de selectie foto’s waaruit u het aantal bij de shoot inbegrepen foto’s kunt selecteren en eventueel meer kunt bijkopen.
6.4 Na selectie en betaling van de factuur, ontvangt u de definitief bewerkte foto’s in twee formaten. In hoge resolutie, als JPG, zonder logo, voor eigen gebruik in de privésfeer. Daarnaast ontvangt u lage resolutie bestanden, als JPG met logo voor online gebruik.
6.5 Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.
6.6 By Cindy Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. By Cindy Fotografie is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. U heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van uw eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
6.7 Indien de klant zelf producten besteld met/ van de door By Cindy Fotografie aangeleverde foto’s is By Cindy Fotografie niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.
6.8 Het is niet toegestaan de door By Cindy Fotografie aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door By Cindy Fotografie, gebruikt te worden.
6.9 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de na de shoot geleverde foto’s. By Cindy Fotografie probeert de opgeleverde foto’s te bewaren voor een periode van 3 jaar na de opleveringsdatum. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.

7. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
7.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk bij de fotograaf te worden ingediend. By Cindy Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
7.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 7.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
7.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
7.4 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
7.5 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
7.6 By Cindy Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon in het hoogwaardig segment. By Cindy Fotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is By Cindy Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van By Cindy Fotografie uitgesloten.

8. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
8.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van By Cindy Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
8.2 Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten By Cindy Fotografie. U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, anders dan huiselijk gebruik, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan By Cindy Fotografie.
8.3 De foto’s mogen uiteraard wel gedeeld worden op Social Media wanneer dit niet commerciële accounts betreft. Voorwaarde hierbij is wel dat er altijd de oorspronkelijk bron vermeld wordt door middel van vermelding van website, of zakelijk Facebookpagina of Instagram account van By Cindy Fotografie, en/of door middel van plaatsing van foto’s met logo.
8.4 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met By Cindy Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van By Cindy Fotografie kunnen tonen.
8.5 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
8.6 Op alle foto’s van By Cindy Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Cindy fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
8.7 By Cindy Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. By Cindy Fotografie is niet verplicht dit te melden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dient u dit schriftelijk (per mail) aan By Cindy Fotografie te laten weten.

By Cindy Fotografie behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor vragen mailt u naar info@bycindy.nl.