Algemene Voorwaarden

 

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van By Cindy Fotografie.
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heb je tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kun je dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
1.3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door By Cindy Fotografie worden aangepast.

2. BOEKINGEN
2.1 Een reportage boeken kan via de site, per e-mail of telefonisch.
2.2 Tarieven vermeld op de website zijn inclusief BTW en reiskosten binnen een straal van 25 km vanaf 3818JH Amersfoort en exclusief eventuele parkeerkosten. Vanaf 25km wordt er €0,34 p/km in rekening gebracht.
2.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. By Cindy Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
2.4 De fotoshoot is bevestigd wanneer de aanbetaling van 50% van het totaalbedrag is voldaan en er schriftelijk akkoord op de algemene voorwaarden is gegeven. Deze factuur alsmede de algemene voorwaarden ontvang je bij de bevestigingsmail met alle informatie en gegevens.
2.5 Na de fotoshoot ontvang je een factuur met het restbedrag samen met een preview. De rest van de foto’s wordt geleverd nadat het restbedrag is betaald.
2.6 Je fotoreportage en jouw foto’s zijn voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
2.7 Vaste klanten krijgen 10% korting op de pakketprijs. Deze korting geldt niet voor de reiskosten, weekendtoeslag en andere meerkosten. Onder vaste klanten wordt verstaan elke klant die in de afgelopen 12 maanden een shoot heeft afgenomen bij By Cindy Fotografie.

3. ANNULERING
3.1 Bij annulering van de fotoshoot langer dan 14 dagen voor de geplande shoot worden geen extra kosten in rekening gebracht en zal de aanbetaling, minus een onkostenvergoeding van 50 euro, worden teruggestort.
3.2 Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande shoot zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht maar wordt de aanbetaling niet teruggestort. Dit ter vergoeding van de schade die By Cindy Fotografie heeft opgelopen.
3.3 In het geval dat By Cindy Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

4. VERPLAATSEN BIJ SLECHT WEER
4.1 Fotoshoots op een buitenlocatie
Bij fotoshoots op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist de fotograaf of de fotoshoot kan doorgaan aan de hand van de weersvoorspellingen.
4.2 Newborn of Gezins lifestyle fotografie
Omdat de fotograaf afhankelijk is van natuurlijk licht is het belangrijk dat het geen zeer bewolkte dag is wanneer de fotoshoot plaatsvindt. Zeker wanneer jullie huis/slaapkamer niet beschikt over grote ramen en witte/lichte wanden, is de behoefte aan genoeg goed daglicht groot. Zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoshoot. In overleg met By Cindy Fotografie kies je dan een nieuwe datum op korte termijn.
4.3 Wanneer je zelf beslist om, ondanks regenvoorspellingen en advies van de fotograaf, By Cindy Fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaal je de kosten die By Cindy Fotografie heeft moeten maken.

5. CADEAUBON
5.1 Je kunt een Cadeaubon afnemen van By Cindy Fotografie voor een eigen te bepalen bedrag.
5.2 De Cadeaubon dient vooraf betaald te worden en pas na ontvangst van de betaling zal de Cadeaubon (per post) verstuurd worden.
5.3 De Cadeaubon is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Dit is de datum waarop de Cadeaubon verzonden wordt. Een eventuele fotoshoot die met de Cadeaubon geboekt wordt, dient voor deze vervaldatum plaats te vinden.
5.4 De originele Cadeaubon dient bij de fotoshoot ingeleverd te worden bij de fotograaf.
5.5 Een Cadeaubon is niet restitueerbaar. Bij het vervallen van de bon ontvang je geen geld terug. Bij besteding van een lager bedrag dan de waarde van de bon kun je, op aanvraag, een nieuwe bon ontvangen voor het restbedrag. Deze behoudt echter de vervaldatum van de originele bon.

6. LEVERING
6.1 Je kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf je aanspreekt, By Cindy Fotografie is dan ook vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
6.2 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. By Cindy Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat By Cindy Fotografie deze selectie heeft gemaakt. By Cindy Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan jou te tonen. Je kunt geen beroep doen op foto’s die volgens By Cindy Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
6.3 Je ontvangt binnen uiterlijk 20 werkdagen toegang tot een online gallery met de selectie foto’s waaruit je het aantal bij de shoot inbegrepen foto’s kunt selecteren en eventueel meer kunt bijkopen.
6.4 Na selectie en betaling van de factuur, ontvang je de definitief bewerkte foto’s in twee formaten. In hoge resolutie, als JPG, zonder logo, voor eigen gebruik in de privésfeer. Daarnaast ontvang je lage resolutie bestanden, als JPG met logo voor online gebruik.
6.5 Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.
6.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de na de shoot geleverde foto’s. By Cindy Fotografie probeert de opgeleverde foto’s te bewaren voor een periode van 3 jaar na de opleveringsdatum. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.

7. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
7.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk bij de fotograaf te worden ingediend. By Cindy Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog het afgekeurd werk te herstellen.
7.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 7.1 binnen tien dagen een officiële klacht is ingediend.
7.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
7.4 Je bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en jouw eigendommen. Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
7.5 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor je eigen risico.

8. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
8.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van By Cindy Fotografie. Indien je foto’s wilt gebruiken voor publicatie, dien je vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan By Cindy Fotografie..
8.2 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met By Cindy Fotografie (Licentie), deze moet je op ieder verzoek van By Cindy Fotografie kunnen tonen.
8.3 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
8.4 Op alle foto’s van By Cindy Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Cindy fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor je eigen gebruik en niet voor publicatie.
8.5 By Cindy Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. By Cindy Fotografie is niet verplicht dit te melden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan dien je dit schriftelijk (per mail) aan By Cindy Fotografie te laten weten.

By Cindy Fotografie behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
Voor vragen mail je naar info@bycindy.nl